Het abonnement

Onze aanbiedingen

1.Wij bieden onze verzuimanalyse gratis aan. U kunt de resultaten ervan vergelijken met die van uw huidige arbodienst.

2. Indien u vanuit de resultaten en onze offerte kiest voor WerkZorg en u doet dat voor 1 oktober 2010, dan ontvangt u 25% korting op de abonnementskosten van het eerste kwartaal van onze dienstverlening.

Wij zetten onze volledige dienstverlening in voor al uw medewerkers. U betaalt daarvoor per verzuimrisicogroep een tarief. Deze verzuimrisicogroepen worden samengesteld aan de hand van onze analyse van uw verzuimcijfers.
Voor medewerkers in de laagste verzuimrisicogroep betaalt u slechts een basisbedrag.

Door de focus op het terugdringen van verzuim en het terugbrengen van medewerkers naar lagere verzuimrisicogroepen, betaalt u elk jaar minder abonnementskosten.

Wij garanderen u 10-15% afname van verzuim-, arbo- en reïntegratiekosten per jaar.

Abonnementenfolder >>

De arbo wisselweken zijn een initiatief van WerkZorg Nederland en mede mogelijk gemaakt door Redrumbureau

home